Obec Dolná Krupá - oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Návštev: dnes:

Obec Dolná Krupá - obecný úrad; L.van Beethovena 139/1; SK-91965  Dolná Krupá
Telefón: +421 33 5577101, e-mail:  obec@dolnakrupa.com

HLAVNÉ SPRÁVY A OZNAMY

Návrh programového rozpočtu na r.2016-2018

Návrh VZN č.7/2016 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá

Návrh VZN č.6/2016- mení VZN 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí

Návrh VZN č.5/2016 - o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

OZNAM

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  - vzn-1-2016.doc

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá  -   vzn-2-2016.doc

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá - vzn-3-2016.doc

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných plagátov na území obce Dolná Krupá -  vzn-4-2016.doc


OZNAM

Odstávka elektrickej energie 10.12.2015 -    dolna-krupa-.pdf


Pridanie fotografií

Slovenský zväz cyklistiky, CK Zeleneč, obec Dolná Krupá a HM Kaštieľ Dolná Krupá pripravili 14. novembra 2015 v areáli kaštieľa a parku 9. kolo Slovenského pohára v cyklokrose ...viac


OZNAM

Obecný úrad v Dolnej Krupej pozýva občanov na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej, ktoré sa uskutoční dňa 20.11.2015 /piatok/ o 17,30 hod v zasadačke OcÚ .


Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 720

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky